Gå til indhold

Autisme og traumetilstande

Psykologisk Ressource Center har gennem en årrække arbejdet med nogle af de mest komplekse og sårbare personer på autismespektret og i den seneste periode er det blevet tydeligt, at flere af disse personer opfylder kriterierne for at have en traume tilstand.

Er der en særlig sårbarhed i forhold til at udvikle traumetilstande hos mennesker på autismespektret, som giver sig udslag i symptomer som angst, depression, selvskade, spiseforstyrrelser, PDA eller tilknytningsforstyrrelser? Er der en sammenhæng mellem problemer med at regulere egne følelser og følsomhed i forhold til at være traumeramt, som giver en særlig sårbar autismeprofil?

Der lader til at være en stigning i fastlåshed og vægring af skole og uddannelse hos flere velbegavede børn og unge på autismespektret, som trods god begavelse og forsøg på behandling af angst og depression stadig kæmper med strategier til at fungere i hverdagen. Er der en sammenhæng mellem tidlige traumer og senere fastlåshed? Der er mange hypoteser i spil, og gennem de sidste 2-3 år har vi haft fokus på traumetilstande, særligt hos de allermest sårbare personer på autismespektret.

Vi er i gang med at opklare, om viden om føle- og sansetraumer hos personer med autisme kan medvirke til at skærpe vores forståelse og give bedre tilgange til behandling og heling af traumerne. Deltagerne vil blive præsenteret for udvalgte teorier om traumetilstande, hvordan de opstår, hvordan en svær følelsesmæssig oplevelse kan blive til et traume, og hvordan man kan arbejde med traumer og komme i stand til at overkomme dem og bedre ens livskvalitet.


Program

09:30

Velkomst kaffe og the – Generel introduktion til traumetilstande hos mennesker med autisme spektrum tilstande

10:30

Pause

10:45

Gennemgang af hvordan traumer lejrer sig ind og påvirker et menneskes trivsel og funktionsniveau – teori, øvelser og mestringsstrategier

12:00

Frokost

13:00

Gennemgang af konkrete cases og hvordan traumer kan bearbejdes hos de enkelte personer på autismespektret

14:00

Pause

14:15

Fortsat gennemgang af håndtering af traumer og mestringsstrategier hos personer med ASF

15:30

Evaluering og afslutningOplysninger

Målgruppe

Fagfolk, forældre og pårørende

Pris

1.600,00

Lokalitet

Psykologisk Ressource Center
Øster Søgade 32, 4, 1357 København K

Kursusleder

Kirsten Callesen
konsulent

Tilmelding